Oferta

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30.

W bieżącym roku szkolnym działa sześć oddziałów:

-  Biedronki  -  3 latki –  Katarzyna Gałecka, Julia Lewandowska
-  Sarenki  -  5 latki – Karolina Korbik, Natalia Samelczak
-  Motylki  6 latki  Monika Maćkowiak, Katarzyna Ruskowiak
-  Niedźwiadki  grupa integracyjna   6-  5 latki – Aldona Pałka, Natalia, Katarzyna Szatkowska, Julia Lewandowska
-  Pszczółki  grupa integracyjna  5 latki – Agnieszka Łupicka, Dorota Szlemp, Izabela Włodarczak
-  Jeżyki grupa integracyjna  4 latki  Dominika Frąckowiak, Natalia Samelczak, Katarzyna Ruskowiak

RYTM DNIA

dla dzieci młodszych (3 i 4 letnich)

6.30– 8.00        Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci. Wybrane formy aktywności: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, zabawy integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
8.00 – 8.30       Ćwiczenia poranne i zabawy rytmiczne.  Czynności higieniczno - samoobsługowe.
8.30 – 9.00       Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9.00 – 9.30       Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące  realizacją treści programowych. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej -  w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, w różnych środowiskach.
9.30 – 10.00     Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci.
10.00 – 11.15     Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki. W razie niesprzyjającej aury – gry i zabawy  w sali. Zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, na przedszkolnym placu zabaw i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11.15 – 11.30     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11.30--12.00       II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowania prawidłowej pozycji przy stole itp.
12.00–13.00       relaks na dywanie.  Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności,  zabawy rytmiczne, zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu.
13.00 – 13.45     Czynności higieniczno – samoobsługowe. Obiad.
13.45 – 17.00     Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy dydaktyczne, muzyczno – ruchowe,  zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci do domów.

dla dzieci starszych (5 - 6  letnich)

6.30– 8.00        Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci. Wybrane formy aktywności: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne, plastyczne, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, gry z regułami. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Praca indywidualna z dziećmi.
8.00 – 8.30       Ćwiczenia poranne i zabawy rytmiczne.  Czynności higieniczno - samoobsługowe.
8.30 – 9.00       Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9.00 – 10.00     Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące  realizacją treści programowych. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej -  w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, w różnych środowiskach.
10.00 – 11.15     Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki. W razie niesprzyjającej aury – gry i zabawy  w sali. Zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11.15 – 11.30     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11.30--11.50       II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowania prawidłowej pozycji przy stole itp.
11.50–13.15       Relaks na dywanie, wyciszenie organizmu. Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy rytmiczne, dydaktyczne, zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.
13.15 – 13.50     Czynności higieniczno – samoobsługowe. obiad.
13.50 – 17.00     Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci do domów.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

Dzieci należy przyprowadzać od godz. 6.30 do 8.10 i oddać pod opiekę pracowników przedszkola.


ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

Dzieci z przedszkola odbierają rodzice lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.
Odbiór dzieci od godziny 14.00 - 16.30.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH GODZIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.