O nas

Nasze przedszkole jest przyjazne i nastawione na integrację nie tylko dzieci, ale i też ich rodzin. Nasze przedszkole ma bardzo dogodne godziny otwarcia od 6.00 do 16.30. Dzięki temu rodzice mają możliwość dostosowania swojego czasu do godzin pracy placówki. W naszym przedszkolu jest 7 grup w tym 3 grupy integracyjne. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka. Nasze działania z dziećmi oparte są na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do wieku, możliwości i uzdolnień dzieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie. Wychowanie dzieci odbywa się poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, wyrabianie nawyków i postaw. Kadra pedagogiczna to wyspecjalizowani nauczyciele w kierunkach: - pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna - logopedia - terapia pedagogiczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - oligofrenopedagogika, - tyflopedagogika - surdopedagogika - edukacja elementarna i język angielski - terapia i edukacja osób z autyzmem.


W przedszkolu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola dzięki któremu odbywają się zajęcia z rytmiki oraz j. angielskiego. Ponadto przedszkole oferuje szereg dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych - logopedię - rewalidację i zajęci terapeutyczne - rehabilitację, - kynoterapię, dla chętnych zajęcia -taneczne, -sportowe, -zajęcia na basenie.