Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024

Proszę o zapoznanie się z procedurą odwoławczą zamieszczoną na końcu listy.

https://przedszkolenr1koscian.pl/uploads/documents/f01bdcf1-5a94-4738-b945-c17376d6a938.pdf