Zbiórka kasztanów dla Wiktora - przyłączmy sią do akcji.

https://przedszkolenr1koscian.pl/uploads/documents/d502b392-06fd-423e-8917-92b645a28dbc.pdf