Przypominamy termin odbioru nadpłaty za rok szkolny 2019/2020 dla rodziców dzieci które ukończyły edukację mija 30.11.2020.

Rodzice dzieci które zakończyły edukację w przedszkolu w czerwcu 2020r. mogą  zgłosić się do przedszkola po odbiór nadpłaty za rok szkolny 2019/2020. Informację o wysokości nadpłaty można uzyskać pod numerem telefonu 65 5126254.