Rodzice dzieci które zakończyły edukację w przedszkolu w czerwcu 2020r. mogą w dniach 17.11 i 18.11.2020r. w godzinach od 7.00 - 16.00 zgłosić się do przedszkola po odbiór nadpłaty za rok szkolny 2019/2020. Informację o wysokości nadpłaty można uzyskać pod numerem telefonu 65 5126254.