Informacja dla rodziców dzieci przebywających na kwarantannie lub pozostających w domu z powodu zawieszenia zajęć.