Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Kościanie informuje, że w dniu 10 listopada otrzymał informację o jednym przypadku zakażenia koronawirusem w przedszkolu.

Sprawa dotyczy pracownika z grupy ,,Biedronki" i "Wiewiórki" . Po uzgodnieniach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie i organem prowadzącym została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w grupie ,,Biedronki” i "Wiewiórki" i kwarantannie obejmującej dzieci do 13.11.2020 r.
Pozostałe oddziały pracują bez zmian.

Dyrektor przypomina o codziennym monitorowaniu przedszkolnej strony internetowej   https://przedszkolenr1koscian.pl/