Z powodu niskiej frekwencji dzieci Pasowanie na Przedszkolaka zostało przeniesione na środę 03.11.2021.