Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.

O kolorach jesieni rozmawiały Kotki  w ostatnim tygodniu. Dzieci oglądały dary jesieni rozmawiały o zmianach jakie zachodzą w przyrodzie. Samodzielnie wykonały prace plastyczne związane z tematem zajęć ;)