Numer konta na który można wpłacać miesięczne opłaty za żywienie i opłaty za godziny pobytu.

03 8666 0004 0101 3564 2000 0004  Bank Spółdzielczy Kościan