Dzień dobry!


W tym tygodniu zapraszamy Was do świata kultury. Dzisiejsze zajęcia przypomną nam co to znaczy być kulturalnym oraz co oznacza słowo kultura. Zaczynajmy!

1.       Powitajmy się krótką, ale bardzo energiczną piosenką „Gdy Się Cieszysz To Wesoło W Dłonie Klaszcz”

 https://www.youtube.com/watch?v=a2Stq8Bu6iA&ab_channel=utworykaraoke

2.       Dzisiaj będziemy poznawać słowo „kultura” Na początek pomyślcie i powiedzcie rodzicom „Co to znaczy być kulturalnym?” – burza mózgów. R. zadaje pytanie, dzieci odpowiadają,

wszystkie odpowiedzi są dobre. R. może je zapisywać na tablicy/dużej kartce. Na koniec wraca do tych wszystkich odpowiedzi, systematyzując wiedzę dzieci. Wspólne  tworzenie „Kodeksu kulturalnych dzieci”:

-Wiem, jak trzeba się zachować w różnych sytuacjach.

-Znam i stosuję zwroty grzecznościowe.

-Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie.

-Podejmuję w grupie zadania służące dobru innych i mojemu.

-Dbam o mienie przedszkola/domu.

-Bawię się i pracuję z każdym.

-Słucham innych, czekam na swoją kolej.

3. Kultura wokół nas” – zabawa słownikowa. R. przedstawia dzieciom inne pojęcia związane ze słowem kultura: kultura – przejaw działalności człowieka, kultura popularna – kino, teatr,

muzyka, kultura materialna – budowle, architektura, kultura fizyczna – uprawianie sportów,

kultura ludowa – tradycje związane z różnymi regionami, np. śmigus-dyngus. Przedstawienie dzieciom zdjęć związanych z kulturą-galeria.

4.       Kultura to również nasze zachowanie tak zwana „kultura osobista”, którą możemy ukazać poprzez używanie Magicznych słówjakimi są wyrazy: proszę, dziękuję przepraszam oraz przez to jak zachowujemy się wobec drugiego człowieka. Zabawmy się w zabawę „Kulturalne słowa -R. przedstawia dzieciom sytuacje, a one mają określić jakich kulturalnych (magicznych) słów należy użyć.

-Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu?

-Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola?

--Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu?

-Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko?

-Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem?

-Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy?

-Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę, żeby poinformować o czymś ważnym?

5.  Na koniec R. rozkłada na dywanie trzy napisy do czytania globalnego: dziękuję, przepraszam, proszę. Przeczytaj i zrób!” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają swobodnie po pokoju w rytm muzyki, Podczas przerwy w muzyce odczytują magiczne słowo z kartki, a następnie

wykonują przypisany do tego gest: dziękuję – podają rodzicowi dłonie, przepraszam – przytulają

się do rodziców, proszę – wskazują ręką. Jeżeli macie jeszcze siły to możecie wykonać kartę pracy załączoną w galerii-  dopasuj „magiczne słowa” do przedstawionych obrazków.

Z pomocą rodziców możecie dopasować również zwroty do obrazków w quizach:

https://wordwall.net/pl/resource/14001263/magiczne-s%C5%82owa

https://wordwall.net/pl/resource/11061461/magiczne-s%C5%82owa

Dla dzieci uczestniczących w zajęciach z religii od Pani Małgosi : 

 

TEMAT: Bóg nas bardzo kocha i chce byśmy Jemu ufali.

1.       Modlitwa do Anioła Stróża.

2.       Co to znaczy ufać? odpowie nam opowiadanie. 

 

Była sobie  dziewczynka, która chciała przenieść  garnek z gorącą wodą z kuchni do pokoju.

Chciała do wody wrzucić obierki od cebuli ,by pofarbować jajka, aby miały piękny pomarańczowy kolor.  Przypomniała sobie jednak, że mama nie pozwalała jej tego robić, bo może się poparzyć. Za chwilę przyszła mama i dziewczynka kłóciła się z mamą ,że chce tą wodę nieść sama.

Mamo wołała -Nie widać żeby woda parowała. 

Mama powiedziała, że woda jest bardzo niebezpieczna. Dziewczynka postanowiła zaufać mamie. Posłuchała więc mamy, bo mamie można ufać i na pewno z mamą wszystko dobrze się skończy. I mama przeniosła sama wodę i włożyła suche obierki cebuli. Wtedy dziewczynka czekała, aż mama da znak dopiero kiedy woda jest zimna, aby wyłożyć łyżką jajko. I w ten sposób jajko było pofarbowane, a rączka nie poparzona.Ufać można tylko temu kto o nas dba i kocha- powiedziała dziewczynka. Pan Jezus kocha nas i chce nam pomagać być dobrym - powiedziała mama- Jemu można zaufać, bo On  jest dobry.

2Pogadanka do opowiadania:

·         Co to znaczy zaufać, ufać?

    ODP. Gdyby dzieci nie wiedziały:  

 ODP: Zaufać to znaczy posłuchać tego kogo znasz i kto jest dobry i  pozwolić sobie pomóc.

3.       Dawno temu żyła na ziemi Siostra Faustyna, która zawsze ufała Panu Bogu

Siostra Faustyna nie ufała każdemu ,ale zawsze ufała Panu Jezusowi.

 Wiedziała że tak samo jak są  na świecie różne znaki  np.. drogowe

 

Jeżeli spadają liście to znak nadchodzi? Odp:. Jesień, jak ktoś płacze to znaczy że jest  komuś? Odp. Smutno

I siostra Faustyna dostała  znaki  ale  od Pana Boga.

4.       Podsumowanie.  Pan Jezus się pokazał  się siostrze Faustynie i poprosił by namalowano Jego obraz- tak jak Jej się pokazał. Tak wyglądał: -  góra strony

Poprosił by mówiła ludziom, że Panu Jezusowi można ufać   i żeby powiedziała ludziom, że Pan Jezus nas kocha (dodatkowo wysłuchania https://www.youtube.com/watch?v=2bykX9NJ1NQ)

  I w tą niedzielę mamy taki dzień – Święto Miłosierdzia, które ma przypomnieć, że

 
Do jutra!