Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Rodzicom przysługuje prawo do odwołania od decyzji komisji w ciągu 7 dni. Wniosek należy złożyć w przedszkolu do komisji rekrutacyjnej. Odwołanie można przesłać na adres email przedszkolenr1@koscian.eu