Witam Was serdecznie w kolejnym dniu J Dziś wybierzemy się na wycieczkę do gospodarstwa, gdzie poznamy różne gatunki zwierząt wiejskich. Przygotujcie też sobie klocki, bo będziecie z nich budować własne gospodarstwo.

 

Temat: Wycieczka do gospodarstwa

 

Zadanie 1.

„Tu mieszkają krówki” – zabawa konstrukcyjna, ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

Rodzic może przed zajęciami przygotować duży arkusz papieru z doklejonymi rysunkami: trawy w lewym górnym rogu; jeziora w prawym dolnym rogu; drzewa na środku. Układa arkusz na dywanie i zaprasza dziecko do wspólnego budowania obór z klocków. Gdy budowle będą gotowe, rodzic prosi dziecko, by usiadło po jednej stronie arkusza papieru, przypomina, która strona jest lewa, która prawa i układał obory na arkuszu zgodnie z poleceniem, np.: 2 przy trawie, 2 przy jeziorze, pozostałe wokół drzewa.

Jeżeli nie mamy dostępu do papieru, możemy poprosić dziecko, aby ułożyło budynki w konkretnym miejscu w pokoju.

 

Zadanie 2. 4

W gospodarstwie – wycieczka. Jeśli istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu do gospodarstwa, wówczas możemy skorzystać z okazji, żeby się tam udać. Jeżeli nie, zapraszam do obejrzenia prezentacji:

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

 

Zadanie 3.

Wędrówki kotka – zabawa utrwalająca kierunki w przestrzeni.

Rodzic prosi dziecko, by usiadło na środku pokoju, trzymając w rękach maskotkę – kota (bądź inną dostępną). Rodzic wydaje polecenia (uwzględniając rozmieszczenie przedmiotów w pokoju, np. Idź w prawo, czyli w kierunku okna, połóż kotka na krześle/ Idź w lewo w kierunku telewizora, połóż kotka przed szafką).  

 

Zadanie 4.

Kogo spotkamy w gospodarstwie? – klasyfikacja.

Rodzic wraz z dzieckiem rozkłada przy wcześniej zbudowanych budynkach dla zwierząt dostępne figurki zwierząt lub obrazki.

Dzieci nazywają wszystkie zwierzątka (naśladują ich odgłosy). Te zwierzęta, które żyją w gospodarstwie, ustawiają przy oborach.

Jeżeli mają wśród nich zwierzęta egzotyczne odstawiają je na bok. Dzieci wyjaśniają swoje wybory.Zadanie 5.

Małe kózki – zabawa ruchowa z podskokiem.

Dzieci biegają po pokoju, próbując podskakiwać z nogi na nogę, co jakiś czas meczą jak kózki. Rodzic  woła: Kózki, do obory! – wtedy dziecko biegnie szybko pod ścianę. Gdy rodzic powie: Kózki, na pole! – dzieci wracają do swobodnego biegu. Gdy powie: Kózki stoją nieruchomo! – dzieci zatrzymują się w bezruchu.

 

Zadanie 6.

 

Wesoła krówka– praca plastyczna - wyklejanie konturów krowy czarnymi łatami.

Dziecko ogląda ilustracje krów, omawia części ciała, wygląd i kolor. Następie koloruje ogon, rogi, kopyta, wymiona. Nakleja czarne łaty w dowolnym miejscu.