1.      Kochane dzieci jak już wiecie wiosna jest z nami dzisiaj razem z Nią zawitamy do ogródka. Rodzice przeczytają Wam wiersz a Wy uważnie słuchajcie:

„Wiosenne porządki” W. Badalska

Zapukał w okienko
Promyczek swawolny
- czy zrobiono już porządki
w ogródeczku przedszkolnym?
- czy listki zgrabione
na waszych zagonkach?
- Czy posiane kwiatków
Malutkie nasionka?
Spojrzał Grześ na Ewę
A Ewa na Zdzisia,
Zawstydzili się-i patrzcie
Jak pracują dzisiaj

Odpowiedzcie na pytania:

      - Kto zapukał w okienko?

      -o co zapytał promyczek?

2. Posłuchajcie zagadek: [klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab/głosek dla chętnych]

 - Nie gryzą choć zęby mają, ogrodnikom pomagają (grabie)
podział wyrazu na sylaby/głoski –klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab/głosek

- Jakie to naczynie dziurawe z przodu,
Gdy tylko przyniesiesz do ogrodu,
Zaraz nad kwiatami zalewa się łzami. (konewka) - podział wyrazu na sylaby/głoski –klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab/głosek

- Zrobię dołek, zrobię rów
To usypię kopczyk znów
Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę,
cały ogród skopać mogę (łopata)
podział wyrazu na sylaby/głoski –klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab/głosek

Tym dziwnym pojazdem na jednym kole
Wozi ogrodnik narzędzia na pole. /taczka/
podział wyrazu na sylaby/głoski –klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab/głosek


3.Praca w ogródku” – zabawa naśladowcza.Dziecko uważnie słucha czytaną historyjkę i stara się ilustrować ją ruchem.

Dzieci poszły na wycieczkę do ogrodu.[naśladujemy ruch] Wzięły z sobą ciężkie skrzynki z narzędziami. Najpierw wyjęły szpadle i skopały ziemię, następnie zagrabiły grządki,[kopiemy] łopatą rozrzuciły nawóz.[rozrzucamy] Na przygotowanej ziemi posiały nasionka.[siejemy] Nosiły wodę w konewce i podlewały grządki.[niesiemy coś ciężkiego] Na koniec dzieci pozrywały pierwsze wiosenne kwiaty i zmęczone wróciły do domu.[zmęczenie]  

Możecie obejrzeć zdjęcia o pracach w ogrodzie [galeria]

O pracach w ogrodzie posłuchajcie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


4.      Teraz pokażecie rodzicom jak potraficie liczyć. Umiem liczyć” – zabawy matematyczne utrwalające umiejętność przeliczania, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie siedmiu. Propozycja zabawy: Rodzic prosi o przyniesienie 7 dowolnych przedmiotów. Dziecko układa przyniesione przedmioty jeden obok drugiego, podaje ich nazwy i mówi, który z kolei jest dany przedmiot.

Możemy narysować kółka na kartce.Wykonuje polecenia:

– włóż do kółka 3 przedmioty, policz je;

– dołóż jeszcze 2 przedmioty, policz je;

– dołóż jeszcze 2 przedmioty, policz je.

Zabawę można powtórzyć kilka razy z uwzględnieniem czynności dokładania i odkładania w zakresie siedmiu.

5.      W miarę możliwości zachęcamy do wyjścia na spacer do ogrodu w celu rozwijania odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.  Dzieci mogą także obserwować, czy w przydomowych ogródkach widać osoby, które wykonują prace wiosenno – porządkowe.