Rodzice przypominamy że do 2.04.2021 godz.14.30 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. ( w systemie elektronicznej rekrutacji). Brak potwierdzenia woli powoduje, że dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.