Zgodnie z rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej a dnia 26 marca 2021r. ( opublikowany w Dzienniku Ustaw poz. 561) informujemy że w dniach od 27.03.2021r do 9.04.2021r. przedszkole zostaje zamknięte. Dla dzieci będą prowadzone zajęcia online. Prosimy rodziców o śledzenie strony na Facebooku i w miarę możliwości realizowanie z dziećmi proponowanych zadań.

Informujemy również, że zgodnie z rozporządzeniem w przedszkolu będą organizowane zajęcia dla 

- dzieci rodziców którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 - dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszystkich zainteresowanych zajęciami w przedszkolu prosimy o informację na adres email przedszkolenr1@koscian.eu

Rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkolnej prosimy o wypełnienie oświadczenia i oddanie go w przedszkolu. Wzór oświadczenia dostępny w załączniku. 

Informacja na temat przysługującego zasiłku opiekuńczego.