Głównym tematem zeszłego tygodnia były żywioły takie jak: ogień, woda, ziemia i powietrze, dowiedzieliśmy się jak ważne są one dla nas. Poznaliśmy  zagrożenia jakie wiążą się z żywiołami oraz jak ważne są one w naszym życiu. Panie pokazały nam kilka ciekawych eksperymentów z wodą, ogniem i powietrzem. Dowiedzieliśmy się co pływa, a co tonie.